Tarieven

De tarieven die wij hanteren per 1-2-2020:

 

Intakegesprek: €40,-
Coachingsessie: €50,- (per uur)
Huiswerkbegeleiding (Begeleiding kind m.b.t. onderwijs): €50,- (per uur)
Schoolbezoek, observatie (op school), gesprek met leerkracht €50,- (per uur)
Oudergesprek €50,-
Telefonisch consult €10,- per 15 minuten

Wanneer er sprake is van een toegekend PGB wordt de vergoeding vastgesteld in overleg met de verwijzer. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar PerSaldo.

Annuleren van een afspraak is kosteloos mogelijk tot 24 uur voor aanvang. Binnen 24 uur wordt de gemaakte afspraak voor 50% in rekening gebracht.

Andere begeleidingsprijzen op aanvraag.
De Praatstok staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58538194