Werkwijze

De aanmelding geschiedt telefonisch of via de mail. Daarna maken we een afspraak voor een intakegesprek. Het intakegesprek zal door één van ons gedaan worden en ongeveer een uur duren. Tijdens dit gesprek zal duidelijk worden of wij denken dat wij uw kind kunnen helpen of dat er verwezen moet worden naar een andere vorm van hulpverlening. Na dit intakegesprek beginnen wij met het coachings-traject, wat uit ongeveer 7 sessies zal bestaan.

Meestal zijn 4 tot 6 sessies nl. voldoende om samen oplossingen te vinden waardoor uw kind weer verder kan. Als uw kind het gevoel heeft dat het weer op eigen kracht verder kan, ronden wij met een eindgesprek het coachings-traject af.

Na afsluiting is het altijd mogelijk om een afspraak te maken voor één of meerdere herhalingssessie(s).

De sessies vinden plaats in onze eigen praktijkruimte, een authentieke Finse Kota in Reduzum. In overleg zijn ouders wel of niet aanwezig bij de sessies, waarbij het kind een belangrijke stem heeft.

Belangrijk voor een goed coachings-traject vinden wij:

Omdat we met twee coaches werkzaam zijn in deze praktijk kan er voor gekozen worden om, na overleg, te wisselen van coach.