COACHEE! spel

afb. coachee!Het coachen van kinderen is een vrij nieuwe en effectieve manier om te werken met kinderen. Een vaste methode voor het coachen van kinderen bestaat echter niet. Ieder kind is uniek, iedere situatie is anders en elke coaching werkt daarom anders. Met behulp van COACHEE! Kunnen wij uw kind, de coachee, helpen.

 

COACHEE! spel
Het ‘COACHEE! spel’ is praktisch, veelzijdig en creatief. Dit spel zetten wij in bij het coachen en begeleiden van een kind. Het geeft op een veilige, speelse en creatieve manier veel informatie over het kind, de situatie waarin het  zich bevindt en de hulpvraag die speelt.

 

Waar staat COACHEE! voor?
C oncrete en praktische werkwijze voor iedereen die met kinderen werkt.
O ntwikkeld in de kindercoach-, opleidings- en onderwijspraktijk.
A fgestemd op de hulpvraag van het kind, de ouders en de begeleider.
C ursussen en workshops voor wie met kinderen werkt.
H oofd, hart en handen worden aangesproken.
E ffectief hulpmiddel om het ontstane probleem naar de oplossende fase te begeleiden.
E igen kwaliteiten en talenten van zowel het kind, als de ouders en de begeleider staan voorop.